certificeringen

Waarom is het slim om een ISO 14001 certificaat te behalen?

Wat houdt het certificaat ISO 14001 precies in?

Het ISO 14001-certificaat is een internationale standaard als het gaat om eisen waar het milieumanagementsysteem binnen een bedrijf aan moet voldoen. Dat houdt in dat uw bedrijf over een passend milieubeleid beschikt en vooral dat u deze nauwgezet uitvoert. Over het algemeen kan gezegd worden dat de normen van dit certificaat waarborgen dat de milieurisico’s van uw bedrijfsvoering worden beheerst en zo mogelijk zelfs worden verminderd. Hoe zit dat met uw bedrijf? Bent u geïnteresseerd hoe u aan de normen van het ISO 14001-certificaat kunt voldoen? Lees dan snel verder.

Waarom een ISO 14001 certificaat?

Laten we beginnen te onderstrepen wat de redenen zijn waarom uw bedrijf graag in aanmerking komt voor het certificaat ISO 14001. De motieven kunnen hierbij behoorlijk uiteenlopen. U kunt uw bedrijf bijvoorbeeld onderscheiden ten opzichte van uw concurrenten dankzij dit certificaat. Soms kan het ook nodig zijn om een bepaalde aanbesteding of opdracht binnen te halen. De belangrijkste reden is echter dat u zowel intern als extern uitdraagt dat u structureel bezig bent uw milieuprestaties te verbeteren. Hiermee laat u zien dat uw bedrijf een voorloper is, een initiatiefnemer. Dat u als bedrijf met de tijd meegaat en niet achter de feiten aanloopt. De uitstraling die uw bedrijf hiermee vergaard is van onschatbare waarde.

Op weg naar het certificaat

Of uw bedrijf al aan de normen voldoet voor een ISO 14001-certificaat is op voorhand onmogelijk te zeggen.. Indien u interesse heeft in dit certificaat, dan dient u een milieuhandboek op te (laten) stellen dat voldoet aan de eisen zoals deze beschreven zijn in de normen omtrent ISO 14001. Alle omschreven punten in dit handboek moeten vervolgens geïmplementeerd worden in uw dagelijkse bedrijfsvoering. En tenslotte het belangrijkste: u dient ook daadwerkelijk volgens dit door u opgezette systeem te gaan werken.

Schakel een adviseur in voor een gepersonaliseerd managementsysteem

Het ingewikkeldste gedeelte op weg naar het behalen van het ISO 14001-certificaat is waarschijnlijk het opstellen van een perfect milieumanagementsysteem. Hier bestaat dan ook niet of nauwelijks een standaard voor. Daarom is het ook zo nuttig om een deskundige iso 14001 adviseur hiervoor in te schakelen. Zo’n adviesbureau beschikt over alle benodigde expertise in het opstellen van milieumanagementsystemen. De winst zit ‘m daarbij bijvoorbeeld in het feit dat alle overbodige ‘ballast’ voor u wordt verwijderd. Met andere woorden: regels, voorwaarden en uitzonderingen die niet op uw bedrijf van toepassing zijn, worden uit uw systeem geschrapt. Úw organisatie wordt als uitgangspunt genomen, waardoor er een systeem wordt ontwikkeld dat uiterst dicht bij uw huidige werkwijze zit. Kortom: mocht u middels een milieumanagementsysteem het ISO 14001-certificaat willen binnenhalen, maak dan zeker eens gebruik van een expert in dit vak.