Klimaatverandering

Klimaatverandering ramp voor de landbouw

Slechte oogst door klimaatverandering

Onder invloed van klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met periodes van droogte en extreem weer. En dat is slecht nieuws voor de landbouw die gebaat is bij een gematigd klimaat. Hierdoor neemt de opbrengst van voedselproductie af, terwijl tegelijkertijd de wereldbevolking groeit. Eén van de grote vraagstukken van deze tijd is dan ook: ‘Hoe zorgen we dat er genoeg eten is voor iedereen?’ In dit artikel bespreken we de toekomst van de landbouw.

Minder opbrengst door klimaatverandering

Het effect van klimaatverandering op de voedselproductie is nu al merkbaar. Door langdurige droogte groeien gewassen minder goed en door de natte zomers zijn er meer ziektes en plagen. Ook gewassen die beter bestand zijn tegen droge omstandigheden, zoals de olijfboom, hebben hier last van. Hierdoor valt de oogst steeds vaker tegen en moet er snel een oplossing komen om in de toekomst een wereldwijd voedseltekort te voorkomen.

Innovatieve boeren

Vaker het land sproeien helpt tegen de droogte, maar zorgt ook voor een daling van het grondwaterpeil. Dit is af en toe zo laag is dat er een sproeiverbod geldt. Daarom experimenteren boeren al volop met andere andere plantenrassen en landbouwmethodes die beter bestand zijn tegen de klimaatverandering. Of ze migreren naar gebieden waar het klimaat nog wel geschikt is om hun gewassen te verbouwen. Zoals de Franse wijnboeren die naar Engeland trekken om daar hun druiven te telen.

Voedselproductie op peil houden met nieuwe technologie

De echte hoop om een wereldwijd voedseltekort door klimaatverandering te voorkomen, is gericht op de wetenschap en daar wordt momenteel aardig aan de weg getimmerd. Met nieuwe gewassen, slimme irrigatiemethodes, maar vooral met nieuwe technologie!

Verticale landbouw

Eén van de meest veelbelovende technologieën is de ‘verticale landbouw‘ van het Wageningen University en Research centre (WUR). Hierbij worden gewassen onder invloed van LED-verlichting in een volledig gecontroleerde omgeving geteeld in een afgesloten ruimte. Zo groeien de gewassen onder optimale omstandigheden, zonder dat ze last hebben van de weersomstandigheden buiten. Op dit moment wordt gezocht naar een manier om het energieverbruik, dat nu nog erg hoog, is terug te dringen.

Conclusie

De gevolgen van klimaatverandering zijn te groot om alleen door de boeren op te laten lossen. Echte oplossingen moeten van de wetenschap komen. In de tussentijd kan iedereen zijn steentje bijdragen, door zijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden en zo de gevolgen van klimaatverandering af te remmen.

Lees ook: Plant meer bomen en red de vogel!