Waarom is het slim om een ISO 14001 certificaat te behalen?

Wat houdt het certificaat ISO 14001 precies in? Het ISO 14001-certificaat is een internationale standaard als het gaat om eisen waar het milieumanagementsysteem binnen een bedrijf aan moet voldoen. Dat houdt in dat uw bedrijf over een passend milieubeleid beschikt en vooral dat u deze nauwgezet uitvoert. Over het algemeen kan gezegd worden dat de…